South Park, Colorado, USA
Viva La Resistance

Dovoluji si oznámit všem příznivcům seriálu Městečko South Park a filmu "South Park - Peklo na zemi", založení organizace, jejíž název i cíle jsou shodné s její filmovou předchůdkyní. La Resistance bude hájit svobodu projevu v její nejryzejší podobě. La Resistance bude hájit právo dětí na znalost sprostých slov. Hlavním cílem našeho snažení bude zavedení výuky správného používání vulgarismů do osnov druhého stupně základních škol.

La Resistance

Myšlení lidí, kteří odsuzují seriál a film South Park, kvůli tomu, že se tam mluví sprostě, dost dobře nechápu. Vím ale, že už jich není příliš mnoho a já se tak dostávám do nepopulární pozice člověka, který odsuzuje nepřizpůsobivé menšiny. Jediné co mě v tomto snažení ospravedlňuje je, že zmíněná menšina z větší části přináleží do současného establishmentu a z této pozice trvá na nesmyslných restrikcích (vysílání Městečka South Park kolem půlnoci a podobně) a poškozuje tak ušlechtilé záměry tvůrců díla.

South Park může pohoršit jedině osobu, která není schopná hlubších úvah a nezaujatého srovnání. Ti kdo toho schopni jsou, si nemohou nevšimnout jedné věci. Kluci ze South Parku sice mají nevymáchané huby, ale zřídkakdy sprosťačí samoúčelně. Když Erik říká "kurva drát", vždycky má důvod ! Je tedy hlubokým nepochopením South Parku, domnívat se, že se jedná především o parodii na současné děti, které opakují všechno, co slyší, jenom proto, že ostatní to opakují taky. Silný mladý muž Erik Cartman, který říká "kurva drát", když se mu něco nepovede, přece nemůže být parodií stejně staré holčičky, která recituje doma rodičům "kurva, píča, koloběžka, vomrdala bába ježka", přičemž nezná význam přesně poloviny slov z té říkanky. V tomto smyslu je South Park naopak zářným příkladem toho, jak by děti mohly ke sprostým slovům přistupovat a jak by jim měla být předkládána. Mohl by tak být zdrojem poučení pro rodiče, kteří si zatím v drtivé většině nevědí pořádně rady, když jim přijde dítě ze školy domů s nějakou novinkou.

Odmítavý postoj dospělých k vulgárním projevům u dětí pak paradoxně vede k nekritickému nadužívání vulgarismů dětmi. A občas jsou projevy tohoto postoje paradoxní samy o sobě. Jednou z častých zhovadilostí je, že se rodiče dítětem pronesené sprosťačince nejdříve od srdce zasmějí, načež jí přísně zakážou. Nezřídka však lze pozorovat chování ještě rozporuplnější. Přísahám při růžovém klitorisu, že jsem na vlastní uši slyšel jednu důchodkyni, jak řvala na partičku malých (ale světaznalých) chlapců doslova a do písmene:"Vy hajzlové zasraný, kdo vás to učil takhle mluvit". Tehdy jsem se mohl umlátit smíchy, ale většinou mě naplňuje lítostí, když slyším takové mrňousy, kteří si, jak se říká, nevidí do huby. Lítostí nikoli pohoršením, mimochodem právě seriál South Park mě vyléčil z posledních náznaků pocitů pohoršení v takových situacích. Jenomže lítost zůstala a její motiv vám možná bude připadat trochu zvláštní. Říkám si totiž vždycky v duchu: "Doprdele troubové jedni co už kurva budete říkat, až vás někdo dovopravdy nasere!"

Nadměrné používání sprostých slov totiž vede k otupení účinku jejich užití na toho, kdo je pronáší. A tyto účinky jsou u zdrženlivého člověka naprosto blahodárné. Já když si zanadávám, tak se mi neuvěřitelně uleví a ze zkušenosti vím, že to funguje tím lépe, čím méni často to dělám. Ten, kdo mluví sprostě pořád a bezdůvodně, nemůže vůbec chápat, jakým požehnáním mohou sprostá slova být. Může si myslet, že mluvit sprostě je znakem chlapáctví, může si dokonce pámbuví proč myslet, že je to (samo o sobě) vtipné, ale nikdy mu nemůže dojít, že by to mohlo být užitečné.

Ti co si myslí, že cokoli sprostého je automaticky i vtipné jsou (kromě toho, že ti bohatší z nich jsou nejspíš častými zákazníky linek 0609 - kdysi jsem slyšel fajnově olepeného hošíka říkat do mobilu takový věci, že každá jiná než profesionálka by mu s tím musela praštit) dost nepříjemnými společníky rádií, která přepojují telefoní vstupy do živého vysílání. Nebo spíš bývali. Docela slušně je totiž vodvařilo rádijko Limonádový Joe, o kterém tu ještě bude řeč. Kdysi tam totiž udělali prostor právě pro sprostá slova s tím, že sprosťáky k volání přímo vyzývali a po čase se jich tak téměř zbavili. Nyní jede podobná věcička na jejich webové jámce. Jmenuje se to Farebné Myšlienky (všechny rubriky tam začínají na FM), chová se to jako anonymní diskusní skupina, a je to přepestrá směsice od samoúčelného sprosťačení, přes čuňačinky, které nepostrádají jistý půvab, až po puritánská volání, aby to proboha lidi nekazili. To je zase druhá, stejně pochybená krajnost. Farebné Myšlienky jsou totiž tomuto žánru vyhrazeny a kdo je chce číst kvůli tomu zábavnějšímu co v nich nalezne (přiznávám, že tak činím pouze ve chvílích, když potřebuji úpornou chandru rozehnat za jakoukoli cenu), musí se naučit tam obě tyto úchylky přehlížet.

Rádio Limonádový Joe je navíc i iniciátorem akce, která mě přivedla na myšlenku založení La Resistance. Začátkem roku totiž zahájilo na svých webových jámkách i rádiových tsunami velkolepou hru s názvem Vyhraj dům, která je soutěží takzvaných polobotických stran, jež mají být parodií na současnou politiku. Když jsem začal uvažovat o tom, že bych se této soutěže zúčastnil, brzy jsem došel k závěru, že snažit se o vítězství v takovéhle hře, která má trvat celý rok, aniž bych se pokusil získat podporu širší veřejnosti, nemá smysl a zároveň jsem si řekl, že bych se v rámci toho měl zaměřit na téma, na kterém mi tak jako tak záleží, abych, pokud nezvítězíme, nemusel litovat času stráveného touto aktivitou.

První ikonou, která mi vytanula na mysli byl Velký Bratr z románu 1984. Věnoval jsem mu půlhodinku nostalgických úvah. Pak jsem si vzpoměl na "South Park - Peklo na zemi", na Stana, který chce být "political" a založí La Resistance, o jejíž vedení se poté s ryzím politikem Gregorym dost nešikovně přetahuje (Se Stanem jsem se ztotožnil i z jiných důvodů. Ne, že bych na děvčata rovnou blinkal, ale většinou to zkopu na spoustu jiných způsobů. Takže jsem jeho jméno po příslušném oindexování přijal za přezdívku.), a bylo jasno. Spojil se námět, který mě v poslední době nejvíc zaujal, s myšlenkami, které, jak jste z předchozího textu nejspíš vytušili, se mi honí hlavou už léta.

Demystifikace vulgarismů, tedy odtajemnění sprostých slov, je program, kterému rok volného času rád věnuji, protože si opravdu myslím, že může umožnit jejich plné využití spoustě lidí, kteří by o to jinak byli ochuzeni. Chápu, že tento program není tak docela (jak říkají současní politici) čitelný. Je dokonce zcela obojetný v odpovědi na přímou otázku: "A jste teda pro a nebo proti sprostejm slovum?" Rád bych, kdyby každý stoupenec La Resistance byl připraven na tuto otázku odpovědět: "No kurva, to je přece jasný, že proti!"

Před vlastním programem bych ještě rád předeslal jednu zásadní věc. La Resistance je formálně Polobotickou stranou. Polobotika je novotvar, který vymysleli na Rádiu Limonádový Joe jako parodii na politiku. Rád bych v této hříčce zašel ještě o něco dál, hlavně proto, abych La Resistance ještě více vzdálil politice, jejíž současnou podobou do značné míry opovrhuji a proto se mi nelíbí, že by v názvu hnutí, které organizuji, mělo být slovo strana. Pravý název našeho hnutí budiž tedy "Polobotická Sranda La Resistance". Ve stejném duchu jsem se rozhodl znásilnit svůj titul "vůdce", vyplývající v rámci pravidel hry z toho, že La Resitance je registrována jako strana vůdcovského typu. Můj plný titul, o jehož dodržování však prosím pouze při odkazování na mou osobu při komunikaci s úřady a institucemi nyní tedy zní: "Svůdce Polobotické Srandy La Resistance Stanley Druhý "(Dle libosti můžete případně užívat i oslovení "Vaše Exkremence"). Bez ohledu na to je však celý následující program myšlen vážně. Narozdíl od současných politiků si totiž srandu chci dělat spolu s vámi, nikoli z vás.


Program Polobotické Srandy La Resistance

Úvodní poznámka: Ti z vás, kdo četli původní verzi programu v e-zinu Limonádový Trip si jistě povšimnou, že se v této verzi objevily některé nové boty. Upozorňuji na to však pouze v místech, kde nový bot nějak pozměňuje smysl původního.

První bot
La Resistance bude usilovat o zavedení povinné výuky správného používání vulgarismů do osnov druhého stupně základních škol. Druhý stupeň je volen proto, aby zamýšlená demystifikace nepřipravila děti o kouzlo iniciačního mystéria, tedy procesu, kdy se se sprostými slovy na prvním stupni, případně již ve školce, seznamují samy. Navíc na druhém stupni již učí specializovaní učitelé a toto učivo přirozeně zapadá do aprobace učitelů jazyků (včetně cizích!). Osvobození od této výuky bude moci být poskytnuto pouze v případě, kdy s takovým požadavkem rodičů bude souhlasit i samo dítě. Alternativou by měl být takový předmět, aby děti, které výuku vulgarismů ve shodě s rodiči odmítnou, nebyly nijak poškozeny, nejlépe výtvarná výchova.

Druhý bot
La Resistance bude vyvíjet tlak na zařazení všech běžných vulgarismů do výkladových, překladových, etymologických i idiomatických slovníků a encyklopedií a pravidel pravopisu. Rovněž bude prosazovat zařazení všech nových výrazů, vyskytujících se ve filmu "South Park - Peklo na zemi" do příštího vydání Velkého Anglicko-Českého slovníku nebo Anglicko-Českého idiomatického slovníku (Přidáno oproti původnímu programu, protože delší slovní spojení, například: "Donkey raping shit eater" zde bude snazší prosadit - již současný idiomatický slovník obsahuje například výklady obratů jako "má ksicht jako loupežník prdel").

Třetí bot
La Resistance bude prosazovat návrh zákona (event. vyhlášky) přikazujícího, aby u slovníků a encyklopedií, jejichž nakladatelé odmítnou uvést všechny známé vulgarismy, byla tato skutečnost uvedena ve všech propagačních materiálech týkajících se této publikace. Zároveň se bude snažit v tomto smyslu angažovat všechny potenciální recenzenty takových publikací. Uvádění vulgarismů je koneckonců pro mnohé z nás již dávno zásadním kritériem pro posuzování kvality slovníků.

Čtvrtý bot
Prosazovat uvádění seriálu South Park v časnějších hodinách a žádat hraní písniček ze South Parku v rádiích (Každý člen si koneckonců může objednat písničku na přání). Radio Limonádový Joe se sice tváří, jako že písničky na přání nehraje, ale kdo říká, že to nemůžeme změnit - koneckonců mají hrát Filmové Melodie ! Této nátlakové akci by však měl předcházet alespoň čtrnáctidenní monitoring rádia abychom netlačili na něco, co už se stalo skutkem.

Pátý bot
Prosazování navrácení původních jmen biologickým druhům, které byly v nenormalizační éře přejmenovány kvůli náznakům vulgarity v jejich původních jménech. Jako příklady bych rád uvedl ty nejnevinnější a to ptáčka Moudíváčka (zároveň velmi starobylý název pro šourek, který připomínají jeho hnízda - pták patří totiž tuším mezi snovače) a houbu pyjonosku (která tak trochu připomíná pyj, ostatně její název je doslovným překladem latinského - peniofora).

Šestý bot
Jako Svůdce naší Polobotické Srandy se zavazuji do konce letošního dubna odeslat všem výše uvedeným institucím otevřené dopisy s požadavkem odpovídajících úprav. Pokud na tyto podněty nebudou příslušné instituce uspokojivě reagovat, zavazuji se iniciovat podpisové akce na podporu nejdůležitějších z těchto požadavků.

V případě vítězství v soutěži o dům přibývá další, šťastný
Sedmý bot,
kterým je založení klubu "La Resistance" vyzdobeného ve stylu South Parku (nebude chybět plyšová postavička Kennyho s hlavou držící jen na suchých zipech - je asi čtyřicet centimetrů vysoká a naprosto k zulíbání, jenom mě budete muset hlídat abych nevyměknul a nepřišil mu tu hlavu napevno), jehož náplní bude koukání na film a seriál South Park, kecání o tomtéž a společenské, nejčastěji maškarní akce. Členy klubu se automaticky stávají všichni členové srandy. Pokud v soutěži získám dům, který je v ní výhrou, zavazuji se dát polovinu obytné plochy tohoto domu k disposici pro zřízení klubu a to buď po dobu jeho životnosti při zajištění přístupnosti minimálně 30 hodin měsíčně deset měsíců v roce s tím, že klub bude provozován z příspěvků členů, nebo na pět let s tím, že klub vybavím ze svých prostředků (nejen dekoracemi, zavazuji se v takovém případě pořídit velkoplošnou videoprojekci (na kterou bych si pak sice musel půjčit, ale na slušný bydlení bych musel taky) a nechat na zakázku ušít věrné kopie kostýmů hlavních postav filmu, které budou k disposici všem registrovaným členům, kteří si vymyslí a budou chtít kdekoli předvést nějakou scénku na téma South Park), pokryju náklady na energie a vodu a zajistím zpřístupnění klubu minimálně na 100 hodin měsíčně jedenáct měsíců v roce. Veškeré vybavení bude považováno za majetek klubu a po uplynutí pětiletého užívání domu bude přemístěno do nových prostor (nebudou-li nové prostory nalezeny bude vybavení zpeněženo a získané prostředky použity na rozlučkový dýchánek). Na to, abychom v této hře zvítězili, nás asi bude muset být spousta, takže klub bude nejspíš muset být užíván po skupinách. Bude-li konečný počet členů strany do jednoho tisíce zajistím, aby byl klub dostupný všem stejně (formou rezervací s předností podle toho, jak dlouho už dotyčný v klubu nebyl). Přesáhne-li tento počet deset tisíc (není to nemožné, hra trvá rok!) bude klub sloužit jako zkušebna divadelníků (a půjčovna kostýmů) a schůzovna organizátorů akcí, které se při takovém počtu budou konat někde na volném prostranství. Při počtu mezi jedním a deseti tisíci bude klub fungovat stejně jako nad deset tisíc, ale navíc se pokusím zajistit, aby se do něj každý registrovaný člen alespoň jednou podíval na nějakou miniakcičku, i kdybych kvůli tomu měl v případě druhé alternativy přetáhnout těch pět let. (Komu to připadá málo, nechť vezme v úvahu, že strana, která je ve vedení v tuto chvíli, plánuje ze zmíněného domu udělat hospodu čtvrté cenové skupiny.) Pokud by se stalo - je to celkem pravděpodobné - že v budoucnu vyjedu na nějakou delší stáž jako postdoktorand, kterým bych se rád stal, zavazuji se půjčit na tuto dobu dům do užívání osobě ochotné zajistit fungování klubu podle výše uvedených podmínek (platí pro obě alternativy). To už ale zabíhám příliš daleko - tyto mosty překročíme, až a pokud k nim dojdeme. Je však na místě přece jenom ještě jeden závazek, který se týká daleko bližší budoucnosti. Ve chvíli registrace naší strany byl počet členů v té době nejúspěšnější strany 77. Do sedmi dnů poté, co počet členů naší srandy překročí toto číslo, se zavazuji předat ověřené čestné prohlášení obsahující všechny výše uvedené závazky do redakce rádia Limonádový Joe (tento poslední závazek je upraven oproti původní verzi, kde se v rámci tohoto botu vyskytoval skutečná bota).

Osmý bot
Polobotická sranda La Resistance se může na klub po skončení hry změnit i když nezvítězíme, přesto bude zájem o pokračování stejných aktivit. To bude obzvláště na místě, pokud nebude dosaženo některých zásadních cílů.

Devátý bot
(Na tomto místě jsem text oproti originálu citelně pozměnil zařazením alespoň výňatků z pravidel)

Do polobotických stran se členové mohou zapisovat pod přezdívkami. To je pro La Resistance ohromná výhoda, protože se tak dá dát jasně najevo naše myšlenková jednota s duchem South Parku. Věřím, že většina z vás bude chtít použít jméno některé z postaviček South Parku, což jsem ostatně udělal i já., přestože mám ještě přezdívku Lišák, kterou jsem si před pár lety taky dal sám (Jinak se mi říkalo Kopyto nebo Kopčem na základě příjmení a také Helmič podle účesu - ofiny, kterou jsem nosil v prváku střední školy. Nejzajímavější byl původ mojí přezdívky Lukáš, která se mě držela od druháku do maturity, kdy jsem údajně připomínal postavu z večerníčku o klukovi z plakátu). Jmen postaviček ze South Parku však není mnoho a já bych rád abychom se vyhnuli nešvaru, který se panuje například na některých chatech a to je číslování a jiné pitvoření nicků (přezdívek). Navrhuji tedy, abyste si zvolili ke své přezdívce ještě nějaký přídomek, aby se nám nepletly. Může to být třeba Hubenej Erik, Kyle Gurion, Brutální Sheila, Francouzskej Chef, Pan Klobouk Zelený, Pan Větvička Borový a tak dál, říkám si, že jestli jste dočetli až sem, tak jste dost chytří na to, abyste si už něco vymysleli. Spíš jsem chtěl ukázat, že bych taky uměl vymyslet něco jiného než číslo. Důvod proč jsem si přesto jako svůj Resistantní Nick zvolil "Stanley Druhý" je, že jsem chtěl zdůraznit, že první je samozřejmě ten filmový.

Dále je nezbytné udat telefon na kterém můžete být k zastižení. Rádio Limonádový Joe bude totiž prověřovat, zda jste skutečnými členy strany, namátkovými kontrolami, kdy zavolají na uvedené číslo a budou se shánět po osobě, která zná svou členskou přezdívku, název strany a něco málo z jejího programu a ví, že strana se účastní hry "Vyhraj dům". Ale pozor, pokud se dovolají a naleznou zde právoplatného člena tak v seznamu až k němu posunou takzvanou tenkou modrou linii a lidem, kteří jsou nad ní, už nevolají. Podle toho, jak jsem sledoval průběh hry, volají při přírůstku mezi třiceti až sedmdesáti členy, takže je pravděpodobnost zhruba jedna ku padesáti, že budou volat právě vám. Pokud se vám nedovolají, tak vás sice vymažou ze seznamu, ale já vás mohu znova přeregistrovat, což okamžitě učiním. Ve výsledku to znamená, že rozhodně nemusíte pořád hlídat telefon.

Přísnější pravidlo se týká případu, kdy na telefonu zastihnou osobu, která nebude o straně nic vědět. V takovém případi je členství vymazáno nezvratně a strana navíc obdrží deset trestných bodů. Takže když budete uvádět telefon, který sdílíte s dalšími lidmi, bylo by dobré, kdybyste jim o své účasti ve hře řekli. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybyste je do hry zapojili (jsou i osvícené babičky).

Pro snazší organizaci by však bylo vhodné, kdybyste mi zaslali i skutečná jména a e-mail (alespoň e-mail někoho, kdo vám může předat zprávu. Mám rozmyšleno pár zajímavých akcí, které sice budou oznámeny dost dlouho předem na těhle stánkách, ale kontakt je důležitý pro případ změn). Zasláním údajů na můj níže uvedený e-mail se stáváte registrovanými členy.

Dalším chytákem ve hře Vyhraj dům, jsou takzvané vnitrostranické kontroly. Ty spočívají v tom, že Rádio Limonádový Joe vyhlásí, že určitá strana se má ohlásit k určitému datu a sdělit něco o svém programu. Protože Rádio neposlouchám pořád, ocením, když mi členové, kteří takovou výzvu uslyší zašlou hlášku.

Členové, kteří správně odpoví při namátkové kontrole a členové, kteří zašlou prvních pět varování v případě vyhlášení vnitrosrandistické kontroly La Resistance se stávají zasloužilými členy. Zasloužilí členové dostanou po skončení hry jeden výtisk sborníku všech zásadních textů napsaných v souvislosti s La Resistance a South Parkem, přepisů všech dílů seriálu a krátké novelizace filmu. Všichni registrovaní členové jej rovněž budou moci obdržet za režijní cenu v jakémkoli množství objednaném před tím, než půjde do tisku (pilotní verze (to jest, jak to bude vypadat, ale v horším, asi bublinovém, tisku) bude k dispozici před uzavřením objednávek). Další možnost, jak se stát zasloužilým členem je zprostředkovat umístění odkazu na tyto stránky na jiných webových stránkách nebo získání alespoň pěti dalších členů (kteří v e-mailu, kterým se přihlásí uvedou, že je pro La Resistance získal dotyčný člen).

Každý registrovaný člen smí hovořit jménem naší srandy v případech, kdy jakýmkoli způsobem prosazuje její polobotiku. Zakazuje se však hovořit o ní jako o politice, filosofii a už vůbec jako o filozofii nebo paradigmatu.

To je zatím vše, těším se na Vaše přihlášky,
vyhlášky, hlášky a ohlášky

Váš
Stanley II

e-mail: vkops@lf1.cuni.cz

Tento článek je možno jakkoli kopírovat pro účely šíření myšlenky naší srandy pod podmínkou zachování jeho plného znění včetně jména a e-mailové adresy původního autora.


r o z c e s t n í k
P O Č T E N Í Č K O
SP: PEKLO NA ZEMI
E P I Z O D Y
série: I, II, III, IV, V
L I D I Č K Y
V Ě C I Č K Y
obrázky, plakáty, kalendář 2001, fonty, CDčka, ikony, kurzory, prográmky & hry, šetřiče, themes
V T Í P K Y
Z V U K Y
O D K A Z Y
K V Í Z, P U Z Z L E
w
Líbí se ti stránky
Městečka South Park?
Dej si na stránky naši ikonku!
Nějvíce informaci o South Parku na českym Internetu!